Najnowsze wpisy


mar 18 2011 foto
Komentarze: 21

Photoshop odświeżą histogram i pokażą w pełnych zrobiony histogram. Gdy obraz jest wydany, to jest naturalne widzieć jakieś szpary i kolce. To zależy od obrazu i ilości, jeżeli strata informacji będzie dostrzegalna w drukować Yikes! Trochę zbyt daleko na manipulacji. Strata cyfrowej informacji i posterization Posterization aka. schodek idący lub grupujący się jest znakiem ekstremalnej straty wielu jasności i tonalnych wartości w obrazie Czarno-białym w Photoshop CS4 i Photoshop Lightroom, który 64 X. Scanning Chwyta: Skanery Przeglądu naprawdę zostały niezbędnym mostem między tradycyjnym fotograficznym środkiem przekazu i nowym cyfrowym światem, umożliwiając przerobienie naszego fi lm, poślizgów i odcisków sztuki ne fi do cyfrowego formatu. Analizujące urządzenia stały się o wiele bardziej ponętne ze zdumiewającymi technicznymi postępami osiągniętymi ponad ostatnimi mało latami, które zrobiły skanery bardziej aff ordable i dostępnymi dla przeciętnego fotografa. Tylko jak cyfrowy aparat fotograficzny, większość skanerów polega na łączących naliczasz urządzeniach (CCDs) by schwytać i wytłumaczyć obrazy z fi lm, poślizgów lub odcisków do cyfrowego formatu. Jak Ustawić dla Optymalnego Analizowania Kiedy są daleko zbyt wiele skanerów i moduły programowe na rynku, by pójść jakimś wielkim szczegółem ze specifi c produktami, są kilka podstawowych reguł dalej jak osiągnąć najwyższą jakość czarno-białą przetworzyć z jakimkolwiek sprzętem komputerowym ciebie wolą. Typy skanerów Bęben Skanery Te

sesjafoto : :
mar 18 2011 fotografik
Komentarze: 16

w mass-produced plakacie, gdzie drukować proces używa ograniczonego numeru atramentów koloru. Ten eff ect rozciąga się od subtelnego do ekstremalnego i, czy to jest dostrzegalny w być w druku liczy uczciwy i miejsce posterization w obrazie. Jakiś proces, który  odcinki dane obrazu i histogram mają potencjał, by spowodować posterization. Rozciąganie się może zostać spowodowane przez niewłaściwe ujawnianie, niski obraz zdobycia kawałka redagujący techniki taki jak poziomy i krzywe w Photoshop lub nawet przez przerabianie obrazu 8-kawałka do Skali szarości. Najlepszy sposób uniknięcia posterization ma pracować z wysoki kawałek fi les i monitorować histogram w całym procesie redagowania, trzymanie manipulacji obrazu w jakości skontrolowało ograniczenia. Powyższy są przykładami histogramu w obok siebie porównaniu, że skutki pokazu od wspólnej cyfrowej manipulacji ciemni w porównaniu z potencjalnie problematycznymi zredagowanymi danymi. Kryjówka Ostrzegająca Wewnątrz Histogram paleta, mały trójkąt z wykrzyknikiem wewnątrz wydaje się jako znak, że histogram jeszcze dokładnie nie został zrobiony przez oprogramowanie. Histogram jest utworzony od kryjówki obrazu, która jest zważoną wersją 8-kawałka obraz fi le. Photoshop użycie ukryły obrazy, aby, by uaktualnić histogram dynamicznie, ponieważ robisz dostosowanie, by obraz. Aby utworzyć bardziej dokładny histogram, kliknąć na symbol okrzyku i

sesjafoto : :
mar 18 2011 fotograf
Komentarze: 13

Photoshop. Możemy również zdecydować się,  kursy fotograficzne łódź czy skorygowanie obrazu były zbyt dramatyczne, prawdopodobnie prowadząc do strzyżenia, straty cyfrowych danych zawierających najważniejsze wydarzenie i ocienić szczegół, jak również posterization (zobaczyć defi nitions poniżej). Tak , jak w przypadku jakiegoś i cały głównego redagowania w cyfrowej ciemni, to jest konieczne monitorować histogram podczas każdego głównego dostosowania i przekształcenia. Jeszcze raz i to jest warta, powtarzać, zawsze rozpocznij od wysokiego zdobycia kawałka dla najwyższej jakości, specjalnie, jeżeli wiesz, będziesz mieć ciężki wręczać redagowanie obrazu. (Zobacz  JPEG przeciw Surowe Zdobycie , strona 30.) ) Fotograf łódź Czarno-biały w Photoshop CS4 i Photoshop Lightroom 62 IX. Cyfrowy Niebezpieczeństwa Redagowania Ciemni Posterization aka Obwiązywanie Posterization jest tonalnym oddzieleniem, które występuje, kiedy obraz został wydany lub został zmanipulowany do skrajności lub, jeżeli głębia kawałka obrazu została zmniejszona tyle, że to ma wizualny wpływ na jakość obrazu. Posterization jest stratą tonów w obrazie, który doprowadza do nagłych przejść między tonami, które wydają się, jako pasy lub  grupując się w obszarach, które powinny mieć gładkie gradacje między tonami. Typowo niezmiernie widoczny w niebach, posterization ) Fotograf łódź Najwyższe Zdobycie Jakości: Faza Przepływu pracy, której ja 63 spowodowałoby inaczej gładkie przejście w tonalnym ity od światła do głębszych cieni błękitu być w druku z różnymi niebieskimi pasami, ponieważ tony pogłębiły. Okres  posterization jest użyty, ponieważ eff ect wygląda podobny do jak kolory spoglądają

sesjafoto : :